Motortryghed+

Tryghed for dig og din bil helt op til 10 år / 200.000 km. Læs mere nedenfor

Hvilke mærker kan få Højland Motortryghed+?

Hyundai, Peugeot, Citroen og mange flere kan få Motortryghed+ iht. nedenstående retningslinjer, kontakt os hvis du er i tvivl om du kan få Motortryghed+.

Hvad dækker Højland Motortryghed+?

Personbiler:
Motor, gearkasse og tandrem indtil bilen fylder 10 år eller 200.000 km fra bilens første registreringsdato jf. nedenstående specifikation. Garantien træder i kraft efter udløbet af bilens fabriksgaranti, hvis pligterne er opfyldt.

Varebiler og Van:
Motor, gearkasse og tandrem indtil bilen fylder 5 år eller 200.000 km fra bilens første registreringsdato jf. nedenstående specifikation. Garantien træder i kraft efter udløbet af bilens fabriksgaranti, hvis betingelserne er opfyldt.

Pligter i forhold til dækning i Motortryghed+ løbetid

Al service skal overholdes minimum en gang årligt eller ved producentens anviste interval. Dette skal ske på et autoriseret Højland Biler værksted.

Tandremmen skal udskiftes minimum hvert 5. år eller ved tandremmens tid-/ kilometerbegrænsning i henhold til bilens garanti- og eftersynshæfte. Det er vigtigt at overholde den af de to grænser, der nås først.

Alle serviceeftersyn og reparationer skal foretages på autoriseret Højland Biler, efter fabrikkens forskrifter og med reservedele og motorolie leveret fra Højland Biler.

Kunden skal lade alle anbefalede reparationer udfører på et autoriseret Højland Biler værksted.

Alle reparationer dækket under Højland Motortryghed+ skal udføres på et autoriseret Højland Biler værksted.

Hvad kan være dækket af Motortryghed+

Selve motoren med motorblok og topstykke og dens indvendige oliesmurte dele såsom: Stempler, stempelringe, knastaksel, ventiler, ventilløftere, plejlstænger, og oliepumpe. Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre bilens fortsatte drift.

Selve gearkassen og dens indvendige dele såsom: Synkromesher, skiftegafler, gearhjul, aksler for gearhjul, indvendige lejer, kron- og spidshjul, sol- og planethjul, sidedifferentialelejer. Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre bilens fortsatte drift.

Tandrem, remstrammer og medløberhjul. Defekten må ikke være opstået som en følge af fejl ved andre komponenter og defekten skal hindre bilens fortsatte drift.

Reparationsmetode og reservedele anvises altid af Højland Biler.

Hvad er ikke dækket?
 • Defekter der skyldes en gradvis forringelse (slid) der skyldes brug, alder og kilometerstand.
 • Enhver del som ikke specifikt står anført som værende dækket i afsnittet ovenfor.
 • Defekter forvoldt som følge af brug af brændstof, olie og andre smøremidler der ikke er godkendt af Højland Biler.
 • Defekter der opstår på grund af forkert anvendelse af bilen, herunder motorsport, gaderæs, budkørsel, taxakørsel, udrykningskørsel, chip-tuning eller anden modifikation af motoren m.v.
 • Motorens udstyr og udvendige dele såsom: Knastaksel-kæde, vandpumpe, oliesi, turbo, generator, starter, bundkar, pakninger, indsprøjtningssystem m.v. Skader opstået som følge af vand i motor og/eller i forbrændingskammer dækkes ikke.
 • Defekter, der kunne have været undgået ved almindelig agtpågivenhed og opmærksomhed på lyde, advarselslamper, manglende trækkraft, lækager, røgudvikling eller andre afvigelser fra bilens almindelige driftsbillede. Defekten skal være opstået uden forvarsel, og skade skal begrænses mest muligt (f. eks ved at standse bilen omgående).
 • Krav der baserer sig på urigtige eller svigagtige oplysninger omkring den hændelse eller det hændelsesforløb der ledte frem til defekten.
 • Væskeudsivninger, der er uden betydning for motorens fortsatte drift.
 • Olieforbrug af enhver art.
 • Ethvert afsavn af bil i forbindelse med diagnosticering og reparation.
 • Følgeskader af enhver art.
 • Bugsering af bil og bilens passagerer.
Indtræden i Højland Motortryghed+

Biler yngre end 36 måneder solgt og leveret af Højland Biler:
Bilen skal have udført minimum ét serviceeftersyn under overholdelse af pkt. 3 a-c på et autoriseret Højland Biler værksted. Bilejeren skal for egen regning lade anbefalede udskiftninger eller reparationer udføre i forbindelse med serviceeftersynet, ligesom tandremsskift skal foretages, hvis bilen er udstyret med tandrem og intervallet for tandremsskift nås.

Biler ældre end 36 måneder solgt og leveret af Højland Biler:
Hvis bilen ikke har overholdt pligterne angivet i pkt. 3 tidligere eller i en periode, kan bilejeren indtræde i Højland Motorgaranti ved at lade bilen servicere på et autoriseret Højland Biler værksted. Når bilen har fået udført to på hinanden følgende rettidige serviceeftersyn (samt rettidigt tandremsskift), træder motorgarantien i kraft.

Biler som ikke er solgt og leveret af Højland Biler:
Hvis bilen ikke er solgt og leveret af Højland Biler har du måske stadig mulighed for at få Motortryghed+.

Når bilen er godkendt af Højland Biler til at kunne indtræde i Motortryghed+ og har fået udført to på hinanden følgende rettidige serviceeftersyn hos Højland Biler ( 1 service hos Højland Bilers værksted + 2 efterfølgende rettidige service på Højland Bilers værksted)

(samt rettidigt tandremsskift hos Højland Biler) 

Kontakt dit autoriserede Højland Biler værksted og hør om muligheden for at få Motortryghed+.

Motortryghed+ løbetid og ikrafttræden.

Motortryghed+ træder tidligst i kraft efter udløbet af bilens fabriksgaranti, når ovenstående betingelser er overholdt, og løber indtil tidspunktet for næste rettidige service eller tandrems skift, hvorefter Motortryghed+ ophører. En ny motortryghed+ træder i kraft, når det rettidige serviceeftersyn incl. Anbefalede reparationer eller tandrems skift er foretaget.

Vilkår for motortryghed+ er underlagt løbende revision, og kan ændres uden særskilt meddelelse med virkning fra næste tryghedsperiode.

* I tvivlstilfælde spørg dit autoriserede Højland Biler værksted.

Spørgsmål og svar

Kan min bil som hverken er en Peugeot, Citroen eller Hyundai får Højland Motortryghed+ ?

Svar: Dette vil komme an på en individuel vurdering – kontakt os så ser vi på mulighederne.