Check-in værksted

For at gøre afleveringen af din bil til værkstedsbesøg let og mere smidig, har vi lavet denne nye check-in mulighed, som skal være med til at sikre, at vi har alle nødvendige oplysninger om dig og din bil. Det er helt frivilligt, om du ønsker at benytte dig af vores nye check-in funktion.