Flexleasing

flexleasing

Med en flexleasingaftale får du mere bil for dine penge. Den minimale kapitalbinding, store fleksibilitet og gode fremtidssikring er blot nogle af de fordele, som du opnår, hvis du flexleaser frem for at købe. Du vil opleve, at din drømmebil pludselig er inden for rækkevidde, da man ved flexleasing ikke skal ud at finansiere den fulde registreringsafgift.

Hvad er flexleasing ?

I registreringsafgiftslovens § 3b findes reglerne om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift – populært kaldet flexleasing. Leasingkonceptet er – som betegnelsen antyder – en mere fleksibel måde at lease en bil på. Flexleasing er en fuldt ud legal leasingform, hvor leasingtager har mulighed for at lease en bil med en betydelig mindre kapitalbinding – set i forhold til kontant eller lånefinansieret køb.

Med en flexleasingaftale betaler man som leasingtager en forholdsmæssig registreringsafgift, som er fordelt over den periode, hvor man leaser bilen. Formålet hermed er at sikre, at der alene betales afgift for den periode, som bilen rent faktisk anvendes i Danmark. På denne måde er afgiften bundet til bilens brug og ikke selve bilen, hvilket giver en lang række fordele.

Den forholdsmæssige registreringsafgift bliver opkrævet forud for hele den kontraktfastsatte leasingperiodes varighed. Den beregnede afgift forfalder således til betaling ved leasingperiodens begyndelse, desuagtet at leasingtager sædvanligvis betaler for brugsretten til bilen gennem sin leasingydelse på månedsbasis.

Afgiften beregnes på grundlag af bilens afgiftspligtige værdi, der fastsættes efter reglerne i registreringsafgiftslovens § 8 (nye biler) og § 10 (brugte biler). Afgiftspligten afhænger af bilens alder og udgør en nærmere defineret procentandel af den samlede afgift pr. påbegyndt måned, der opgøres med udgangspunkt i leasingkontraktens startdato.

 

Bilens alder regnes i denne sammenhæng fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om dette er i Danmark eller udlandet. De relevante skæringspunkter er henholdsvis 3, 33 og 36 måneder fra første indregistrering, idet afgiften udgør:

  • 2 % af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de første 3 måneder for biler, der har en alder mellem 0 og 3 måneder.
  • 1 % af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de følgende 33 måneder for biler, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder.
  • 0,5 % af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned for biler, der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder.


Flexleasing er således et fordelagtigt alternativ til et traditionelt bilkøb. Som tommelfingerregel siger man, at bilen skal have en værdi på mere end 300.000 kr. på fuld afgift, førend det er økonomisk fordelagtigt at flexlease. Der findes dog scenarier, hvor det alligevel kan være attraktivt at flexlease. Dette er eksempelvis tilfældet for sæsonbaserede køretøjer som sportsvogne, specialbiler eller SUV’er.

Det er helt naturligt, hvis du sidder tilbage med en lang række spørgsmål, når du har læst ovenstående. Kontakt derfor gerne en af Højland Bilers sælgere, hvis du ønsker at blive klogere. Vi hjælper gerne med at finde din næste drømmebil.

Type
Mærke
Model
Brændstof
Maks. pris
Årgang